PAVPORTAAL verdwijnt
Het pavportaal wordt niet meer bijgewerkt en werd daarom afgesloten.

In het kader van de modernisering van het secundair onderwijs wordt er uitgekeken naar een alternatief.
Onder welke vorm en op welke manier is nog niet gekend.