CORONDERWIJS
Preteaching


Prioritaire doelen

Sinds 20 april 2020 is in het secundair onderwijs de periode van preteaching via afstandsleren van toepassing.

De PBD GO! geeft jullie alvast enkele interessante links mee:

Richtlijnen ivm preteaching (onderwijs Vlaanderen)
Bundel met aandachtspunten voor het beleid (PBD GO!)
Praktische leidraad voor leraren  (PBD GO!)

Bij vragen kan je steeds contact opnemen met:

Patrick De Roeck

patrick.de.roeck@g-o.be
De pedagogische begeleidingsdienst stelt een document beschikbaar waarmee schoolteams ondersteund worden

- bij het scherpstellen van de prioritaire doelen en/of
- bij het optimaliseren van de selectie die ze reeds maakten.

Het kan ook handvatten bieden om de gemaakte selectie te verantwoorden.

Prioritaire doelen afbakenen: downloaden


AFSTANDSLEREN PAVIn het kader van gelijke onderwijskansen bieden we voor het afstandsleren geen nieuwe leerstof aan.

De leerkracht dient per klasgroep na te gaan waar er mogelijkheden zijn om:
  • verder klassikaal opdrachten te voorzien die haalbaar zijn voor de leerlingen;
  • op basis van de huidige sterkte / zwakte van een leerling opdrachten op maat te voorzien.
Leerlingen die in de klas instructiefiches of –filmpjes gebruiken kunnen dit thuis verder als ondersteuningsmiddel gebruiken.
Alle domeinen van PAV kunnen dus aan bod komen, doch de domeinen taalvaardigheid en rekenvaardigheid zullen wel het meest voorkomen.
Tips om de lessen te digitaliseren kunnen leerkrachten terugvinden op volgende url: Digitaliseer je les

Ook op www.pavportaal.be kan je terecht voor:
  • instructiekaarten
  • online opdrachten
Op maat school / centrum:

Om het afstandsleren PAV verder op maat te ondersteunen zal ik op vraag van school / centrum in functie van de noden per leerplan en per cluster van leerplandoelen online-opdrachten of digitale opdrachten trachten te voorzien.

Om van deze ondersteuning gebruik te maken kunnen directeurs contact opnemen met: