IN DE KIJKER
Studiedagen voor beginnende leerkrachten PAV
     


Datum studiedag Plaats Lesgever Datum terugkomdag
dinsdag 23/09/14
KTA1 Hasselt
Vildersstraat 28
3500 Hasselt
Patrick De Roeck
dinsdag 20/01/15
maandag 29/09/14
CDO Sint-Niklaas
Noordlaan 32
9100 Sint-Niklaas
Patrick De Roeck maandag 19/01/15
donderdag 02/10/14
KTA Brugge
Rijselstraat 7
8200 Sint-Michiels Brugge
Greet Caris
donderdag 29/01/15
dinsdag 07/10//14
Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
Greet Caris
maandag 26/01/15

INSCHRIJVINGEN

Dit kan enkel via de website van de Pedagogische Begeleidingsdienst

MEER NFO

Klik hier voor meer info


     
IN DE KIJKER
Jaarplanningen PAV
     

 

De open leerplannen van PAV hebben tot gevolg dat de leerkrachten zelf bepalen welke contexten of thema’s er tijdens het schooljaar aan bod komen.
Een jaarplanning is een handig en noodzakelijk hulpmiddel om een overzicht te krijgen waar de leerplandoelstellingen aan bod komen.
Naast de eigen planningssjablonen hebben de vakgroepen vanaf dit schooljaar de keuze tussen de jaarplanningen PAVPORTAAL en de jaarplanningen SMARTSCHOOL.


Jaarplanning PAVPORTAAL
Jaarplanning SMARTSCHOOL
Deze tabellen in Word geven:
 • een duidelijk overzicht waar de doelen aan bod komen (per schooljaar, per graad)
 • de mogelijkheid om de intensiteit aan te duiden met 1,2 en 3
 • de mogelijkheid om de evaluatie van de leerplandoelstellingen te plannen en op te volgen
In de sjablonen SMARTSCHOOL  kan men via de kolom ‘leerplandoelstellingen’ een overzicht verkrijgen waar de leerplandoelstellingen aan bod komen.
Er is geen mogelijkheid om de intensiteit aan te duiden.
Het overzicht is niet rechtstreeks af te lezen, het overzicht wordt bekomen na het instellen ‘filter’.


Besluit:

Sinds dit schooljaar werken bijna alle scholen GO! met de jaarplannen SMARTSCHOOL voor al hun vakken. Hierdoor dienen heel wat vakgroepen PAV de jaarplannen SMARTSCHOOL te gebruiken.

Een groot deel van deze vakgroepen kiest voor kwaliteit en gebruikt zowel de jaarplanning SMARTSCHOOL en PAVPORTAAL:
 • Jaarplanning PAVPORTAAL voor het duidelijk overzicht waar leerplandoelstellingen en de evaluatie van de leerplandoelstellingen aan bod komen
 • Jaarplanning SMARTSCHOOL als agenda, jaarvorderingsplan.
 

 

TER INFO
Overzichten opvragen in jaarplanning SMARTSCHOOL
     

Sinds januari 2011 is het mogelijk om overzichten te verkrijgen van de kolommen VOET, leerplandoelstellingen en minidatabanken in de jaarplanning.

De overzichten kunnen geŽxporteerd worden naar Excel en PDF.

Vanaf eind januari 2011 is het mogelijk om overzichten te verkrijgen van de kolommen VOET, leerplandoelstellingen en minidatabanken in de jaarplanning.
De overzichten kunnen geŽxporteerd  worden naar Excel en PDF.

Wie kan overzichten verkrijgen?
 • Dit hangt af van de ingestelde ‘Rechten en instellingen’ die de Smartschoolbeheerder van de school heeft ingesteld
 • Via  ‘Rechten en instellingen’ kan de school kiezen of leerkrachten enkel hun eigen vorderingen mogen opvragen of ook die van de collega's.
smartschool_rechten.jpg

 
Hoe kan men een overzicht opvragen?
  STAP 1 STAP 2
 
  STAP 3  
 

Door in het menu een aantal opties te kiezen kan men een overzicht of grafiek opvragen van kolommen VOET, leerplandoelstellingen en eigen minidatabanken.

 • Selecteer een of meerdere schooljaren
 • Soort:
  • Leerplandoelstellingen
  • Minidatabank
  • VOET
  • Eindtermen
 • Selecteer de leerkracht(en)
 • Selecteer de klas(sen)
 • Selecteer leerplan(nen), minidatabank, context(en) of eindterm(en)
 • Filter:
  • Alles
  • Nog te realiseren/na te streven
  • Reeds gerealiseerd/nagestreefd
 • Type:
  • Overzicht
  • Taartdiagram
  • Dashboard Relaties (enkel voor VOETen)
 • Reeks (enkel voor 'Taartdiagram'):
  • Nagestreefd
  • Leerkracht
  • Klas

 

Hoe kan men een overzicht opvragen van kolommen in meerdere jaarvorderingsplannen?
 
 • Overzichten van meerdere jaarvorderingsplannen kunnen nuttig zijn bij graadsleerplannen en geÔntegreerde leerplannen (= 1 leerplan voor meerdere vakken).
 • Om een overzicht te verkrijgen van de leerplandoelstellingen die aan bod komen gedurende 2 opeenvolgende schooljaren, heeft de school 2 mogelijkheden:
  • Mogelijkheid 1: overzicht vragen van kolommen in 1 graadsvorderingsplan over 2 schooljaren
  • Mogelijkheid 2: overzicht vragen van kolommen in jaarvorderingsplannen van 2 opeenvolgende schooljaren